خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه طالقانی، مرکز کامپیوتر ایران، فروشگاه فیض، طبقه دوم، واحد 208 - ٨٨٩١٥١٣١

کابل

مرتب سازی
 • 4
 • 8
 • 12
 • HDMI TC-70

  172,000 ریال

  TC 51

  1M
  187,000 ریال

  TC 582

  1.5m
  147,000 ریال

  TC 84

  1,5m
  86,000 ریال

  ,TC-72

  216,000 ریال

  TC 04,

  1.5m
  77,000 ریال

  TC 05,

  3m
  120,000 ریال

  TC 06

  5m
  158,000 ریال

  TC 53

  1M
  190,000 ریال

  TC 584

  3m
  191,000 ریال

  TC 586

  5m
  226,000 ریال

  TC 588

  10m
  398,000 ریال